top of page

SÈVIS

Entèvansyon psikososyal

 • Konsiltasyon psikososyal

 • Konsèy endividyèl, fanmi ak koup

 • Vizit sipèvize kòm yon pati nan dwa aksè paran yo

Fòmasyon pratik

 • Sipèvizyon estaj

 • Sipò pou sekouris 

 • Atelye edikasyon kontinyèl

 • Sipò nan planifikasyon estratejik

Edikasyon Kontinye

 • Leson patikilye lekòl ak inivèsite

 • Konferans ak seminè

 • Aktivite sansibilizasyon

 • Syans popilè

Pri yo

bottom of page