top of page

INTERNATIONAL IMPACT INSTITUTE 

Byennèt ou
Premyeman

KIJAN MWEN KA EDE OU

Contact

TO  SOU

Rigaud Saint-Amour se direktè Enstiti Entènasyonal Impact, yon konpayi sèvis pwofesyonèl inovatè.

 

Li se yon travayè sosyal pwofesyonèl ki byen anrejistre nan Lòd Travayè Sosyal yo ak Maryaj ak Terapis Fanmi Quebec (OTSTCFQ).

 

Li gen plis pase 20 ane eksperyans nan domèn entèvansyon sikososyal, fòmasyon pratik ak edikasyon kontinyèl.

Rigaud image_edited.jpg
About

Plasman

Ede moun amelyore byennèt yo nan devlope tout potansyèl yo atravè sèvis entèvansyon sikososyal pwofesyonèl, fòmasyon pratik ak edikasyon kontinyèl.

Li plis >

Vizyon

Yon enstiti inovatè ki mete pi bon byennèt moun yo pi wo a tout lòt bagay.

Valè

  • Anpati

  • Respè

  • Koute

  • Rezilyans

  • èd mityèl

  • Pwofesyonalis

apwòch

  • Nou kwè nan entèvansyon sikososyal ki baze sou apwòch sikososyal, sistemik, tanperaman ak solisyon kout oryante.

  • Nou kwè nan fòmasyon pratik ki baze sou apwòch ki baze sou konpetans, imanis ak fòs oryante.

  • Nou kwè nan edikasyon dire tout lavi atravè otonòm, apwòch devlopman lokal ak sosyo-kominotè.

bottom of page